Plan Ograniczenia Niskiej Emisji

Plan Ograniczenia Niskiej Emisji
fot. freeimages.com (Gary Mcinnes) Trwają prace nad przygotowaniem Planu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla miasta Zgorzelec, przy współpracy z firmą Wroconsult sp. z o.o.
istotne.pl ekologia

Na obecnym etapie tworzona jest baza danych umożliwiająca ocenę stopnia zanieczyszczenia środowiska oraz zaplanowanie działań na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

W celu uzyskania informacji dotyczących zużycia energii, stosowanych źródeł ciepła oraz przeprowadzonych (lub planowanych) prac termomodernizacyjnych w budynkach na terenie miasta w dniach 22– 30 października pracownicy firmy Wroconsult sp. z o.o. będą przeprowadzać ankiety.

– Działania te zostaną przeprowadzone przez ankieterów legitymujących się imiennym upoważnieniem wydanym przez burmistrza Miasta Zgorzelec – mówią magistraccy urzędnicy. – Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o okazanie pomocy oraz pełną współpracę z pracownikami firmy Wroconsult. Wszystkie przekazane przez Państwa informacje będą wykorzystywane wyłącznie do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy.

I dodają: – Zapraszamy także do wypełnienia ankiety online pod adresem: www.wroconsult.pl/pgn/zgorzelec/. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom będziemy mogli trafniej zaplanować działania na rzecz poprawy jakości naszego środowiska.

WIŚM UM Zgorzelec/ii