Za nami akcja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Za nami akcja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”
fot. Krzysztof Gwizdała Zgorzeleccy policjanci przeprowadzili na terenie naszego powiatu kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
istotne.pl policja, akcja

Ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek technicznej ochrony. Niestety, jak pokazują policyjne statystyki, nie wszyscy stosują się do obowiązujących zasad.

W czasie akcji funkcjonariusze ujawnili 31 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi. Były to m.in. nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych czy też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Piesi popełnili łącznie 38 wykroczeń. Wśród nich największą grupę stanowiły wykroczenia dotyczące przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych i niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

KPP Zgorzelec/ii