Stodoła murowana 7 km od Bolesławca na sprzedaż

cena 120 000,00 zł
lokalizacja Kraśnik Górny, bolesławiecki, DOLNOŚLĄSKIE
data dodania 2021-10-13
telefon kontaktowy 602375609
ogłoszenie zamieścił patron
powierzchnia (m²) 150
lokalizacja Kraśnik Górny

Stodoła murowana piaskowiec-cegła w Kraśniku Górnym na sprzedaż !!

Na parterze budynek został podzielony na pomieszczenia gospodarcze.

Budynek ma powierzchnie 150 m2 znajduje się w centrum miejscowości na 700m2 działce gruntu.

Według miejscowego planu zagospodarowania jest to tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej - istniejące, oznaczone na rysunkach planu symbolem MZ,

Na terenach oznaczonych symbolami MZ jako przeznaczenie uzupełniające ustala się lokalizację:

1) usług komercyjnych wbudowanych, zajmujących nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub zlokalizowanych samodzielnie na działkach wyodrębnionych o powierzchni co najmniej 250 m2 ,

2) zieleni o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,

3) usług publicznych,

4) obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz komunalnej,

5) miejsc parkingowych i garaży wolno stojących na potrzeby własne, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 kN.

Na terenach, o których mowa w ust. 1, wyklucza się lokalizację składów i wysypisk, w tym złomowisk, składowisk samochodów i ich poszczególnych części oraz odpadów budowlanych i przemysłowych.

Zapraszam na prezentację!

Małgorzata

Reklama