Działka budowlana : woda, prad, gaz na dzialce. Kanalizacja w drodze. Ogrodzona.

cena 79 000,00 zł
lokalizacja Iwiny, bolesławiecki, DOLNOŚLĄSKIE
data dodania 2021-01-27
telefon kontaktowy 602375609
ogłoszenie zamieścił patron
powierzchnia (m²) 1200
lokalizacja iwiny

Przedstawiamy ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 1200 m² w miejscowości Iwiny (Gmina Warta Bolesławiecka)

Nieruchomość w MPZP oznaczona symbolem MNU/8- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami lokalnymi, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących, funkcje mogą być realizowane jako tylko mieszkaniowe lub tylko usługowe,
2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
b) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,
c) dróg wewnętrznych stanowiących uzupełnienie układu komunikacyjnego

Media:
- woda, prąd,gaz na działce

Dojazd drogą asfaltową.

Zapraszamy na prezentację!