Działka 19500 m2 - Włodzice Wielkie

cena 139 000,00 zł
lokalizacja Włodzice Wielkie, lwówecki, DOLNOŚLĄSKIE
data dodania 2020-10-27
telefon kontaktowy 884274218
ogłoszenie zamieścił patron
powierzchnia (m²) 19500
lokalizacja Włodzice Wielkie

Przedstawiamy ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,95 ha położonej w miejscowości Włodzice Wielkie.

Nieruchomość oznaczona w MPZP symbolem 1R.

Dla terenów oznaczonych tym symbolem ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe- tereny rolnicze
2) dopuszcza się:
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokości 5-8 m
b)prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz prowadzenie dróg dojazdowych
c)zalesienie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych
d) w ramach dopuszczonych dolesień gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o urządzenia lasów
e)ustala się zakaz lokalizowania budynków.

Cena z 1m2- 5zł

Wymiary działki:
- długość ok 354 m
- szerokość ok 55 m.

Zapraszamy na prezentację!