Działka 3180 m2 na sprzedaż - Brunów

cena 85 000,00 zł
lokalizacja Brunów, lwówecki, DOLNOŚLĄSKIE
data dodania 2020-10-27
telefon kontaktowy 884274218
ogłoszenie zamieścił patron
powierzchnia (m²) 3180
lokalizacja Brunów

Przedstawiamy ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni ok 31,80 ar położonej w miejscowości Brunów.

Działka położona bezpośrednio przy bocznej drodze asfaltowej - dogodny dojazd.
Media blisko granicy działki.
Działka duża z potencjałem - możliwość podziału i odsprzedaży części nieruchomości.

Nieruchomość oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w połowie symbolem R1 oraz w połowie symbolem MN1.

Dla terenów oznaczonych symbolem R1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe tereny rolnicze
2) dopuszcza się:
a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokości 5-8 m,
b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych),
c) lokalizację zbiorników i cieków wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne obszarów przyległych,
d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych

Dla terenów oznaczonych symbolem MN1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej lub bliźniaczej
3) przeznaczenie uzupełniające:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe.

Nieruchomość położona w pobliżu pięknego Pałacu Brunów.

Zapraszamy na prezentację!