Działka 770 m2 na sprzedaż - Brunów

cena 30 000,00 zł
lokalizacja Brunów, lwówecki, DOLNOŚLĄSKIE
data dodania 2020-10-27
telefon kontaktowy 884274218
ogłoszenie zamieścił patron
powierzchnia (m²) 770
lokalizacja Brunów

Przedstawiamy ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni ok 770 m2 położonej w miejscowości Brunów.

Nieruchomość oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 5MN.

Dla terenów oznaczonych tym symbolem ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej lub bliźniaczej
3) przeznaczenie równorzędne: tereny zabudowy zagrodowej
4) przeznaczenie uzupełniające:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) tereny zabudowy wielorodzinnej jako utrzymanie i rehabilitacja istniejącej zabudowy i przeznaczenia terenu,
c) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m do kalenicy dachu,
b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%
c)dachy strome, dwuspadowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówko podobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości.

Media blisko granicy działki, woda na działce.

Zapraszamy na prezentację!.