27 działek budowlanych! od 12 do 15 arów!

cena 145 200,00 zł
lokalizacja Chościszowice, bolesławiecki, DOLNOŚLĄSKIE
data dodania 2022-10-17
telefon kontaktowy 572344551
ogłoszenie zamieścił magdalenarz.
powierzchnia (m²) 1200
lokalizacja Chościszowice

MSR Nieruchomości przedstawia na sprzedaż 27 działek gruntu, położonych w miejscowości Chościszowice w gminie Bolesławiec, 2 km od Bolesławca. Powierzchnie działek wynoszą od 12 arów do 15 arów. Istotnym parametrem oferowanych działek to kształt prostokątny oraz teren płaski. Dojazd do działek drogą wewnętrzną z drogi publicznej asfaltowej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki grunty oznaczone są symbolem MN/11-13 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Media : prąd, woda i kanalizacja – w drodze przy granicy działek.

Opis przeznaczenia :

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/1-MN/13 ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzoną.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,3;
b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5;
d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30;
e) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 11;
f) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej [m2]: 900; dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej [m2]: 600;
g) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub przy granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;

Atutem działek jest bliskość do miasta Bolesławca oraz stref ekonomicznych. Dogodny dojazd do autostrady A4, dzięki której w szybki sposób dojedziemy do Zgorzelca, Legnicy czy Wrocławia. Ponadto jeżeli zamarzy nam się zwiedzanie lub zakupy po za granicą naszego kraju, to zaledwie w ciągu kilkudziesięciu minut możemy znaleźć się w Czechach lub w Niemczech.

Cena działek: 121 zł/m2
Wynagrodzenie dla biura pokrywa strona sprzedająca.

Reklama