Dwie działki ! Kraśnik Górny!

cena 249 000,00 zł
lokalizacja Kraśnik Górny, bolesławiecki, DOLNOŚLĄSKIE
data dodania 2022-10-24
telefon kontaktowy 572344551
ogłoszenie zamieścił magdalenarz.
powierzchnia (m²) 12936
lokalizacja Kraśnik Górny

MSR Nieruchomości prezentuje na sprzedaż dwie działki gruntu położone w miejscowości Kraśnik Górny, powiat bolesławiecki.

Działka gruntu zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 1936 m2, w MPZP oznaczona symbolem MN/10 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działka gruntu o powierzchni 11 000 m2, w MPZP oznaczona symbolem R/15.

Na działce o powierzchni 19,36 ar znajduje się murowany budynek gospodarczy, parterowy z poddaszem o powierzchni około 250 m2. Działka gruntu o powierzchni 1,10 ha posiada kształt prostokątna o wymiarach ok. 398 m x 28 m.

OPIS TERENÓW:
Dla terenów oznaczonych symbolem MN/10 ustala się:

Przeznaczenie podstawowe:
- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przeznaczenie uzupełniające:
- istniejąca zabudowa zagrodowa
- usługi nieuciążliwe, urządzenia towarzyszące
- drogi wewnętrzne, zieleń urządzoną

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. Wskaźnik powierzchni zabudowy: maks. 0,3
2. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01
3. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5
4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej [%]: 30
5. Maksymalna wysokość zabudowy [m]: 11
6. Dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garaży na następujących warunkach: a) maksymalna wysokość zabudowy [m]: 6,0

Dla terenów oznaczonych symbolem R/15 ustala się:
Przeznaczenie podstawowe:
- tereny rolnicze

Przeznaczenie uzupełniające:
- sieci dystrybucyjnej infrastruktury technicznej, na gruntach nie wymagających zgody na wyłączenie z użytkowania rolnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- zalesienia gruntów rolnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie ustala się.

Media: prąd, woda na terenie działki
Istnieje możliwość wynajęcia budynku gospodarczego oraz dzierżawy gruntu rolnego.

Reklama