Doskonała inwestycja dla DEWELOPERA

cena 960 000,00 zł
lokalizacja Bolesławice, bolesławiecki, DOLNOŚLĄSKIE
data dodania 2023-09-08
telefon kontaktowy 572344551
ogłoszenie zamieścił magdalenarz.
powierzchnia (m²) 11100
lokalizacja Bolesławice

MSR Nieruchomości prezentuje na sprzedaż działkę budowlaną o powierzchni 1,11 hektara.
Działka położona w miejscowości Bolesławice wśród jednorodzinnej zabudowie, zaledwie kilka minut od Bolesławca. Teren działki płaski, dojazd drogą asfaltową.

MEDIA:
- prąd, gaz, woda, kanalizacja – przy granicy działki

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 46MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe, zajmujące nie więcej niż 40 % powierzchni zabudowy,
b) usługi publiczne,
c) urządzenia i obiekty towarzyszące,
d) drogi wewnętrzne,
e) zieleń urządzona,
f) zieleń izolacyjna,

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nową zabudowę należy sytuować zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy:
a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi głównej i zbiorczej,
b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej i wewnętrznej,

2) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym;
3) maksymalna wysokość zabudowy:
a) mieszkaniowej - trzy kondygnacje nadziemne (w tym: parter, piętro i poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 12 m,
b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garaży - nie może przekraczać 8 m,

4) geometria dachu:
a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

5) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 40%; minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 30%; ustala się minimalne powierzchnie nowo-wydzielanych działek budowlanych: 900 m² - dla zabudowy mieszkaniowej,

6) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:
- dla lokali mieszkalnych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie.

Zapraszam na prezentację.
Wynagrodzenie dla biura pokrywa strona sprzedająca.

Reklama