tekst zlecony

Polityka prorodzinna. Skutki ekonomiczne programu 500+

Polityka prorodzinna. Skutki ekonomiczne programu 500+
fot. Krzysztof Gwizdała Program 500+ jest flagowym programem polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jego głównym celem jest wyeliminowanie zjawiska skrajnego ubóstwa, a także zwiększenie liczby urodzeń. Przeciwnicy polityki prospołecznej PiS-u zarzucają temu projektowi nadmierne obciążanie budżetu państwa, a także wskazują na negatywny skutek – wycofywanie się kobiet z rynku pracy.
istotne.pl 1 pieniądze, 500+, miasto lubin

Reklama

Rząd Zjednoczonej Prawicy (PiS-u, Solidarnej Polski i Polski Razem Gowina) pod przywództwem Beaty Szydło, a obecnie Mateusza Morawieckiego, prowadził i nadal prowadzi najbardziej prospołeczną politykę od czasu Okrągłego Stołu. Jednakże przez przeciwników politycznych obozu władzy, krytykowany jest za populizm i „zdobywanie wyborców” programem 500+.

Program „Rodzina 500+” – jakie skutki przyniósł?

Polityka gospodarcza PiS-u jest stałym tematem wszystkich opiniotwórczych mediów w Polsce. Jest ona również często komentowana na portalach typu Salon24. Flagowym projektem polityki gospodarczej obozu władzy jest program „Rodzina 500+”. Pieniądze z tego programu należą się każdej rodzinie na drugie i kolejne dziecko, a w przypadku nieprzekroczenia progu dochodowego, także na pierwsze. Wobec tego program ten nie miał być wyłącznie pomocą dla najuboższych rodzin, ale czymś w rodzaju wynagrodzenia od państwa za wychowanie dziecka. Głównym celem programu 500+ było wyeliminowanie skrajnego ubóstwa, a także zwiększenie liczby urodzeń.

Po dwóch latach rządów PiS-u można mówić już o skutkach ekonomicznych programu 500+. Na realizacji tego programu najbardziej skorzystały rodziny wielodzietne, a także rodziny, żyjące w ubóstwie. Ponadto, jak pokazują dane demograficzne, opublikowane przez GUS liczba urodzeń z roku na rok rośnie. Wobec czego cel prodemograficzny programu 500+ można uznać za zrealizowany.

Skutki ekonomiczne programu 500+

Ubocznym skutkiem programu „Rodzina 500+” jest również napędzanie wzrostu gospodarczego. Ten ambitny projekt stał się czymś w rodzaju „koła napędowego” dla polskiej gospodarki, bowiem większość środków, pochodzących z tego programu jest przeznaczana na konsumpcję. Praktyce oznacza to, że ok. 23% (podatek VAT) środków, przeznaczanych na program 500+ trafia z powrotem do budżetu państwa. Warto podkreślić również to, że flagowy projekt PiS-u przyczynia się również do wzrostu PKB. Dowodem sukcesu tego programu jest to, że rząd litewski, zachęcony wzrostem gospodarczym polski, wprowadził w życie program, wzorowany na projekcie „Rodzina 500+”.

Reklama