Rudna w gronie najlepszych

Ratusz Rudna
fot. Sławomir Miejski/Wikimedia Commons Gmina Rudna znalazła się w gronie 10 laureatów rankingu „Dziennika. Gazety Prawnej” w kategorii gmin wiejskich.
istotne.pl 183 ranking, gmina rudna, miasto lubin

Reklama

Celem rankingu jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów gminnych wyróżniających się dużą aktywnością w zakresie wspierania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, upowszechniania sportu i rekreacji ruchowej oraz dofinansowywania budowy terenów rekreacyjnych czy zakupu urządzeń sportowych.

Ranking tworzony jest dwuetapowo na podstawie ocen uznaniowych. W pierwszym etapie to redakcja „Dziennika. Gazety Prawnej” przyznaje punkty za każde z 23 pytań z formularza zgłoszeniowego. Dziesięć gmin, które zdobędą w tym etapie najwięcej punktów, staje się laureatami rankingu. W drugim etapie laureatom punkty przyznaje kapituła powołana przez organizatora. Gmina z największą liczbą punktów z obu etapów zostaje zwycięzcą w danej kategorii.

O tym, które miejsce w finałowej dziesiątce zajmie gmina Rudna, dowiemy się w czasie gali, która będzie mieć miejsce 26 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju, a patronat instytucjonalny – Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich.

Reklama