materiał promocyjny

Jak często należy sprawdzać stan techniczny budynków?

Przegląd budynków
fot. akint.pl Stan techniczny budynku powinien pozwalać oczywiście na jego bezpieczne użytkowanie. Aby mieć taką pewność, wykonuje się regularne budowlano-instalacyjne przeglądy budynków. Jak często należy je przeprowadzać i co wymaga sprawdzenia? Kto może dokonać kontroli technicznej?
istotne.pl 1 remont, inwestycja, miasto lubin

Reklama

To na właścicielu budynku ciąży obowiązek zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania w przypadku takich zjawisko pogodowych jak silne wichury, intensywne opady deszczu i śniegu, wstrząsy sejsmiczne, osuwiska, wyładowanie atmosferyczne, powodzie czy pożary oraz wszystkie inne, które mogą spowodować zagrożenie życia bądź zdrowia ludzi, a także bezpieczeństwa mienia i środowiska.

Co trzeba kontrolować każdego roku?

Pewne elementy należy skontrolować co najmniej raz w roku. Takim przeglądom budynków podlegają instalacje gazowe i przewody kominowe, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska oraz elementy budynków i instalacji, które są narażone na negatywny wpływ czynników atmosferycznych i niszczących podczas ich użytkowania. Przy czym wymienione instalacje trzeba skontrolować minimum dwa razy w roku w terminie do 31 maja i do 30 listopada, jeśli stanowią one element budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 metrów kwadratowych

Co wymaga kontroli raz na pięć lat?

Niektóre przeglądy budynków należy przeprowadzać raz na pięć lat. Tak jest w przypadku sprawdzenia stanu technicznego i przydatności budynku, a także jego estetyki czy otoczenia. Oprócz tego skontrolowane powinny być instalacje elektryczne i piorunochronnej w zakresie m.in. osprzęty, sprawności połączeń, zabezpieczeń oraz oporności izolacji przewodów. Kontroli podlegają również uziemienia instalacji.

Co pięć lat należy również sprawdzić efektywność energetyczną wykorzystywanych urządzeń chłodniczych, które wchodzą w skład systemów klimatyzacyjnych.

Inne ważne okresowe przeglądy budynków

Warto też pamiętać, że za każdym razem, gdy miejsce mieć będą wichury, wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, osuwiska, intensywne opadu deszczu i śniegu, pożary, powodzie i tym podobne zjawiska, należy przeprowadzić tzw. kontrolę bezpiecznego użytkowania domu.

Oprócz tego okresowych przeglądów wymaga stan techniczny kotłów, ich efektywność energetyczna oraz wielkość w stosunku do potrzeb użytkowych. Co najmniej raz na dwa lata kontroluje się kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej efektywnej wydajności na poziomie co najmniej 100 kW. Z kolei raz na cztery lata wystarczy sprawdzić kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej efektywnej wydajności w zakresie od 20 do 100 kW. Co cztery lata kontroluje się również kotły opalane gazem.

Co ciekawe, instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej wydajności powyżej 20 kW, które są użytkowane przez ponad 15 lat (okres ten liczony jest od daty zawartej na tabliczce znamionowej danego kotła) należy poddać jednorazowej kontroli, która obejmie ich efektywność energetyczną i dobór wielkości kotła oraz ocenę parametrów całej instalacji. Sprawdza się też, że kocioł jest dostosowany do funkcji, jaką ma spełniać. Taki przegląd powinno się przeprowadzić w roku kolejnym po upływie 15 lat użytkowania danego kotła.

Kto przeprowadza okresowe przeglądy budynków?

Wszystkie okresowe przeglądy budynków mogą być przeprowadzane tylko i wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Warto więc pamiętać o tym, że kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych, elektrycznych, piorunochronnych czy urządzeń chłodniczych wykonać mogą tylko osoby posiadające kwalifikacje, które są wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji czy sieci gazowych i elektrycznych. Podobnie jest w przypadku przewodów kominowych. Ich stan techniczny sprawdzają osoby, które posiadają kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Dotyczy to zarówno kontrolowania stanu przewodów dymowych, jak i grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych czy spalinowych.

Przeglądy Budynków – Akint.pl

Reklama