Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
fot. freeimages.com (ekelzarth) 22 lutego to Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Z tej okazji, już po raz kolejny, w dniach od 23 do 28 lutego odbędą się obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
istotne.pl policja, prokuratura, pomoc

Celem obchodów jest przypomnienie o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, a przy tym wyznaczanie kierunków niezbędnych dla poprawiania ich położenia.

W ramach tej inicjatywy, tak jak w minionych latach, prokuratorzy w naszym okręgu pełnić będą dodatkowe dyżury, podczas których osobom skrzywdzonym przestępstwem, mającym wątpliwości, czy i jakie działania prawne w związku z tym podjąć, udzielać będą bezpłatnych porad. Na tablicach ogłoszeń w prokuraturach rejonowych umieszczone zostaną informacje o miejscu i czasie pełnienia dyżurów.

Na tablicach ogłoszeń znajdą się również adresy najbliższych Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka”, podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także innych organizacji pozarządowych, pomagających ofiarom przestępstw.

Szczegóły poniżej:

Aktualizacja

W akcję włączą się też funkcjonariusze z KPP Lubin (ul. Kilińskiego 10a). Dyżury mundurowych trwać będą od poniedziałku do piątku (w godzinach 10:00-18:00), natomiast w sobotę – 10:00-13:00. Od 10:00 do 15:30 dyżurować będą policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej, a od 15:30 – dzielnicowi:

  • poniedziałek – pokój nr 46
  • wtorek – pokój nr 41, 43
  • środa – pokój nr 39, 41
  • czwartek – pokój nr 46
  • piątek – pokój nr 125.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy/ii