Powiat: zima nie zaskoczy drogowców

Odśnieżarka
fot. Powiat Lubiński Powiat Lubiński przygotowany do zimowego utrzymania dróg. Zakończyły się wszystkie procedury związane z wyłonieniem wykonawcy tego zadania.
istotne.pl 0 droga, zima, powiat lubiński, miasto lubin

Reklama

Konsorcjum, które wygrało przetarg, podpisało umowę z powiatem. Obowiązuje ona do 30 kwietnia przyszłego roku.

W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należytej przejezdności dróg i ulic poprzez ich odśnieżanie, zwalczanie śliskości poślizgowej i gołoledzi, pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz sprzątanie piasku pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg.

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, wykonawca – w razie zmiany aury pogodowej na zimową – przystąpi do realizacji umowy.

Powiat Lubiński/ii

Reklama