Powstała koncepcja budowy supernowoczesnego kompleksu oświatowego w Osieku

Powstała koncepcja budowy supernowoczesnego kompleksu oświatowego w Osieku
fot. Gmina Lubin Gmina Lubin przygotowała szczegółową koncepcję zagospodarowania i budowy supernowoczesnego kompleksu oświatowego na terenach obecnej Szkoły Podstawowej w Osieku.
istotne.pl edukacja, inwestycja, gmina lubin

Koncepcja będzie podstawą założeń finansowych oraz wyboru wariantu realizacji. W obiektach przewidziane są funkcje związane z przedszkolem, szkołą podstawową i gimnazjum. W roku 2015 ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę.

Powierzchnia użytkowa budynku ma wynosić ok. 4150 m². Przedszkole będzie się składać z sześciu sal oraz sali wielofunkcyjnej. Dla szkoły podstawowej przewidziano sześć, a dla gimnazjum – 13 sal lekcyjnych.

Inwestycja przewiduje również nowoczesną salę gimnastyczną oraz bibliotekę szkolną i świetlice dla podstawówki i gimnazjum. Przewidziana jest też kuchnia dla całego kompleksu. Przemieszczanie się po terenie obiektu będzie ułatwione m.in. dzięki nowoczesnym windom.

W planowanej inwestycji przewidziano również – oprócz budowy nowych boisk i placów zabaw – wykorzystanie obecnego budynku szkolnego oraz istniejącej infrastruktury sportowej. Atutem obiektu ma być też jego lokalizacja: położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Lubina, w centralnym miejscu gminy.

Gmina Lubin przedstawiła koncepcję budowy dyrektorom szkół oraz dyrektorowi przedszkola, którzy obecnie wnoszą swoje uwagi.

WizualizacjaWizualizacjafot. Gmina Lubin
WizualizacjaWizualizacjafot. Gmina Lubin
WizualizacjaWizualizacjafot. Gmina Lubin

Gmina Lubin/ii