Gmina Lubin planuje utworzenie miejsca dla osób 50+

Gmina Lubin planuje utworzenie miejsca dla osób 50+
fot. Gmina Lubin Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Oborze i jego otoczenie będzie doskonałym miejscem dla gminnych seniorów.
istotne.pl senior, gmina lubin, dom dziennego pobytu

Zakończyło się opracowywanie dokumentacji dotyczącej adaptacji budynku w Oborze przy ul. Lubińskiej 48 (była Szkoła Podstawowa) na Dom Dziennego Pobytu. W budynku przewidziano pomieszczenia m.in. do prowadzenia zajęć integracyjnych, rehabilitacji, terapii oraz lokal dla osób będących w sytuacjach kryzysowych (np. po klęskach żywiołowych). Zaprojektowano również otoczenie budynku, a w nim: altany, ogródek i miejsca do wypoczynku. Budynek ma służyć mieszkańcom gminy Lubin.

– Chcemy stworzyć miejsce, które ma służyć przede wszystkim ludziom w wieku 50+ – mówi Irena Rogowska, wójt gminy Lubin. – Przedstawimy w nim, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie, bogatą ofertę dla naszych seniorów. Będą tu mogli zadbać o swoje zdrowie, a także wymienić się doświadczeniami, integrując się przy tym.

W planach jest również zatrudnienie rehabilitanta oraz pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. W budynku w razie potrzeby można będzie uruchomić np. usługi fryzjerskie oraz inną działalność służącą potrzebom mieszkańców.

Na zewnątrz ma być zagospodarowana część służąca wypoczynkowi oraz wspólnym zajęciom plenerowym: ogródek warzywny, altany i miejsca do grillowania, itp.

Ważną częścią planowanych działań ma być współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raszówce w kwestii wykorzystania świetlicy w Oborze do celów kulturalno-warsztatowych dla seniorów i nie tylko.

W planach jest również współpraca z klubem sportowym w Oborze w celu organizacji wspólnych imprez rekreacyjno-sportowych.

Wartość wykonanych prac projektowych wyniosła 26 445 zł brutto.

Gmina Lubin/ii