Elektroniczne księgi wieczyste

Laptop
fot. freeimages.com (tuareq) Zgodnie z planowanymi przez rząd zmianami postępowania wieczystoksięgowe będą zinformatyzowane. Oznacza to, że notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych obowiązkowo będą wszczynać je w formie elektronicznej.
istotne.pl 0 polityka, prawo, zmiana, miasto lubin

Reklama

Drogą elektroniczną będą składane wnioski o założenie ksiąg wieczystych oraz o dokonanie w nich wpisu. Zabezpieczy to interesy nabywców nieruchomości, poprzez niezwłoczne zamieszczanie informacji o ich zakupie w systemie informatycznym.

Zmiany w ustawie mają dotyczyć również pełnomocnictw procesowych. Pracodawcy i organy rentowe bez statusu osoby prawnej oraz przedsiębiorcy będą mogli udzielać pełnomocnictwa procesowego pracownikom niebędącym radcami prawnymi. Rozwiązanie to ma dotyczyć między innymi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW oraz prezesa KRUS.

Projekt ustawy przyznaje również zdolność procesową i sądową wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Powiat Lubiński/ii

Reklama