Gmina Rudna z nominacją do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu

Dolnośląski Klucz Sukcesu
fot. Timaska/Wikimedia Commons „Dolnośląski Klucz Sukcesu” jest najwyższym regionalnym wyróżnieniem na Dolnym Śląsku.
istotne.pl 0 dolnośląski klucz sukcesu, gmina rudna, miasto lubin

Reklama

Pomysł utworzenia nagrody zrodził się w Stowarzyszeniu na rzecz Promocji Dolnego Śląska w 1996 r. i od 19 lat cieszy się dużym zainteresowaniem w środowiskach gospodarczych, samorządowych i kulturalnych. Z roku na rok statuetka staje się coraz bardziej cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się jej zdobyciem.

„Dolnośląskie Klucze Sukcesu” przyznawane są przez Kapitułę, wybieraną spośród osób cieszących się uznaniem i autorytetem na Dolnym Śląsku.

Od pierwszej edycji Kapituła wyróżnienia przestrzega kilku zasad, m.in. dostrzega i nagradza dokonania osób, firm, instytucji działających w środowiskach oddalonych od dużych ośrodków, promuje dokonania, które są mniej znane, i przywiązuje uwagę do umiejętności współpracy kandydatów z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi.

„Dolnośląski Klucz Sukcesu” przyznawany jest w następujących kategoriach: największa osobowość w promocji regionu; dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi; najbardziej gospodarna gmina wiejska oraz gmina miejska lub miejsko-wiejska; najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa; najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna; najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna; najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez rekreacyjnych.

Podczas gali finałowej, która odbyła się w czerwcu w Zgorzelcu, ogłoszono laureatów nagrody. W tym roku wśród nominowanych znalazła się Gmina Rudna – w kategorii najbardziej gospodarna gmina wiejska. Kapituła brała pod uwagę m.in. wzrost gospodarczy gminy, kondycję finansową, zadania mające na celu promocję Dolnego Śląska, wielkość inwestycji czy aktywność władz w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Nagrodę w tej kategorii zdobyła gmina Czarny Bór, jednak sama nominacja jest już dużym wyróżnieniem i zaszczytem. Na ręce wójta Gminy Rudna przekazany został dyplom Nominata za 2014 r. w kategorii najbardziej gospodarna gmina wiejska.

Gmina Rudna/ii

Reklama