Odnajdują coraz więcej zaginionych

Odnajdują coraz więcej zaginionych
fot. Wikimedia Commons Każdego roku policjanci odnajdują coraz więcej osób zaginionych. Tylko w 2014 r. zgłoszono ponad 20 tysięcy zaginięć. W tym samym roku odnaleziono... ponad 21 tysięcy osób. W 364 przypadkach były to zgłoszenia zaginięć sprzed lat.
istotne.pl policja, zaginięcie

Z roku na rok maleje liczba osób nieodnalezionych – wszystko to są efekty pozytywnych zmian w policji, która z powodzeniem tworzy ogólnopolski system poszukiwań osób zaginionych. Zmiany te zostały pozytywnie ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli i MSW.

W Polsce, co podkreśla NIK już w pierwszym zdaniu podsumowania wyników kontroli, stworzono system poszukiwań osób zaginionych. Co więcej, zadbano o ustawowe uporządkowanie działań, podejmowanych w przypadku zaginięcia osoby: stworzono bazę danych DNA osób zaginionych i ich rodzin. Umożliwia to funkcjonariuszom identyfikację zaginionych z ujawnionymi na terenie całego kraju (a także za granicą) osobami o nieustalonej tożsamości i nieznanymi zwłokami.

W policji wypracowano również procedury postępowania w przypadku otrzymywania zawiadomienia o zaginięciu osoby i prowadzenia czynności poszukiwawczych, zwłaszcza w stosunku do dzieci. W tym celu powstał system Child Alert.

Ponadto w Komendzie Głównej Policji zbudowano komórkę odpowiedzialną za ogólnopolską koordynację poszukiwań – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, które nadzoruje w sposób szczególny poszukiwania osób zaginionych, a także – w uzasadnionych przypadkach – bezpośrednio uczestniczy w prowadzonych działaniach poszukiwawczych na terenie całego kraju. Wykorzystywane w tym celu jest Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań oraz bezzałogowy statek latający.

W tym roku komendant główny policji zatwierdził program kursu specjalistycznego dla policjantów zajmujących się zaginięciami, który wdrożony zostanie w ciągu paru miesięcy. Poprzedzone było to pilotażowymi szkoleniami dla ponad 240 policjantów.

Nie byłoby tak dużej skuteczności działań poszukiwawczych policji, które dziś prowadzone są nie tylko w kraju, ale również za granicą; nie byłoby systematycznego zmniejszania się liczby osób nieodnalezionych, gdyby system zbudowany w policji nie działał.

Od lat 60. – od kiedy prowadzi się statystykę zaginięć i wg stanu na koniec 2014 roku – nie odnaleziono przez lata ponad 3700 osób. Zaledwie rok wcześniej liczba ta wynosiła 4061, zaś dwa lata wcześniej 4282.

KGP/ii