Blokują drogi pożarowe

Blokują drogi pożarowe
fot. KPP Lubin Do lubińskiej policji oraz straży pożarnej docierały sygnały o blokowaniu przez zaparkowane pojazdy dróg pożarowych.
istotne.pl policja, straż pożarna, akcja

– Życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną i nic nie może usprawiedliwiać zachowania osób, które je narażają – podkreślają mundurowi z Lubina. – Tłumaczenie, że „nie miałem gdzie zaparkować” lub „ja tylko na chwilę”, tak naprawdę nie w żaden sposób nie zwalnia kierowców parkujących na drogach pożarowych z odpowiedzialności.

Policjanci z lubińskiej drogówki wraz ze strażakami przeprowadzili ćwiczenia, których celem było uzmysłowienie kierowcom, jakie zagrożenia niesie za sobą blokowanie tego typu dróg.

AkcjaAkcjafot. KPP Lubin
AkcjaAkcjafot. KPP Lubin

Zgłoszenie zadymienia na klatce schodowej. Ogłoszony alarm i po kilku minutach na miejscu pojawiają się wozy bojowe straży pożarnej. Zatrzymują się... kilkanaście metrów przed celem, bo drogę blokuje im pojazd zaparkowany na drodze pożarowej. Na miejsce przybywają policjanci, szybko ustalają kierowcę (był na miejscu). W rzeczywistości zaś ten czas wygląda różnie. Właściciel samochodu nie zawsze pochodzi z danego bloku czy też z miasta. Cenne sekundy w takiej sytuacji mijają bardzo szybko, a zagrożenie z każdą chwilą wzrasta. Służby ratunkowe, zamiast przystąpić do akcji, borykają się z zaparkowanym pojazdem. Pamiętajmy, że to kiedyś my sami możemy znaleźć się w sytuacji, gdy będziemy potrzebować pomocy.

Policja przypomina:

  • w stosunku do osób, które utrudniają prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności blokują dojazd do miejsca pożaru, może być zastosowana kara aresztu, grzywny do 500 zł albo kara nagany
  • w przypadku zaś drogi pożarowej, która jest drogą wewnętrzną, użyte oznaczenia: strefa zamieszkania, strefa ruchu czy zakaz zatrzymywania się lub holowanie umożliwiają podejmowanie działań policji. Przepisy pozwalają na odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu
  • jeśli droga publiczna jest również drogą pożarową, to w przypadku złamania przepisów regulujących zatrzymywanie się i postój pojazdów zastosować można środki przewidziane w Kodeksie wykroczeń. Można odholować pojazd, który parkuje w miejscu zabronionym i utrudnia ruch drogowy lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Odholować pojazd z drogi publicznej można także w przypadku, gdy kierujący pojazdem zaparkuje na odcinku drogi, gdzie ustawiono znaki drogowe wskazujące, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

KPP Lubin/ii