Ograniczanie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń

komin-dym
fot. www.sxc.hu (tpiko) Miasto Lubin, zgodnie z opracowanym w 2014 roku programem ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, znajduje się w strefie, w której stwierdzone zostały przekroczenia w zakresie pyłu zawieszonego PM 10, tlenku węgla, benzopirenu i ozonu.
istotne.pl 0 ekologia, pieniądze, um lubin, miasto lubin

Reklama

Największy udział w emisji tych zanieczyszczeń ma tzw. niska emisja, której źródłem są przede wszystkim indywidualne systemy grzewcze oraz lokalne kotłownie, gdzie spalany jest węgiel niskiej jakości, a często także różnego rodzaju odpady. Stąd też gminy, na terenie których stwierdzono zanieczyszczenie powietrza, a więc i miasto Lubin, zobowiązane zostały do opracowania finansowych systemów zachęt do likwidacji lub wymiany starych kotłów węglowych na takie, które znacząco ograniczą emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz uniemożliwią mieszkańcom miasta spalanie odpadów.

W ubiegłym roku Rada Miejska w Lubinie przyjęła zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów tego rodzaju inwestycji. Obecnie trwa nabór wniosków. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają stare piece węglowe i planują w tym roku ich likwidację oraz zmianę systemu ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub na nowoczesne kotły wysokiej sprawności (gazowe, olejowe, węglowe lub peletowe, przy czym kotły węglowe i peletowe wyłącznie z automatycznym podajnikiem o sprawności min. 80%), a także na ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła.

Właściciele nieruchomości mogą liczyć na dofinansowanie maksymalnie 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowych inwestycji, nie ma możliwości refundacji kosztów inwestycji już wykonanych.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska (pok. nr 200, tel. 76 74 68 147, e-mail: [email protected]).

UM Lubin

Reklama