Bezpieczeństwo – wspólna sprawa

Bezpieczeństwo – wspólna sprawa
fot. KPP Lubin W Zespole Szkół nr 2 w Lubinie odbyła się debata społeczna, której tematem przewodnim było bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Przylesie. Organizatorem spotkania była lubińska policja.
istotne.pl policja, debata, osiedle przylesie

11 czerwca w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców osiedla Przylesie. Wzięli w niej udział przedstawiciele lokalnych samorządów, funkcjonariusz straży miejskiej, a także przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz sami mieszkańcy.

Celem spotkania było omówienie i wypracowanie wspólnych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Policjanci zorganizowali debatę, aby usłyszeć, z jakimi problemami ludzie najczęściej się borykają, jakie mają oczekiwania wobec policji, a przede wszystkim po to, aby omówić sprawę bezpieczeństwa i poprawę warunków życia mieszkańców tej części miasta.

DebataDebatafot. KPP Lubin

Debatę rozpoczął nadkom. Przemysław Laskowski, zastępca komendanta powiatowego w Lubinie. Przedstawił on zagrożenia, a także sposoby ich skutecznego minimalizowania. Podkreślał ogromne znaczenie, jakie ma dla policji bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.

W dalszej części spotkania została przedstawiona krótka prezentacja multimedialna, dotycząca m.in. efektów pracy lubińskich policjantów, Przez cały czas podkreślano konieczność zaangażowania społeczeństwa w bezpieczeństwo i informowania policji o każdej niepokojącej sytuacji, tak aby policjanci mogli jak najszybciej dotrzeć na miejsce i skutecznie podjąć działania.

Na zakończenie zastępca komendanta powiatowego policji obiecał dalszą ścisłą współpracę ze spółdzielniami i samorządami oraz uwzględnienie wniosków zaproponowanych przez zgromadzonych.

KPP Lubin/ii