Dofinansowanie z magistratu na likwidację lub wymianę starych pieców

komin-dym
fot. www.sxc.hu (tpiko) Od kwietnia trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Lubina na dofinansowanie kosztów likwidacji lub wymiany starych pieców węglowych na takie, które znacząco ograniczą emisję zanieczyszczeń do powietrza.
istotne.pl 0 pieniądze, um lubin, miasto lubin

Reklama

Złożone do tej pory wnioski już zostały rozpatrzone. Podpisano pierwsze umowy. Zlikwidowane zostaną stare, nieefektywne piece węglowe, w tym również piece kaflowe. W niektórych przypadkach chodzi o piece w tak złym stanie, że pracownikom Urzędu podczas oględzin obiektu nie udało się ustalić ich parametrów technicznych, w tym mocy grzewczej czy sprawności. Zgodnie z treścią wniosków część z tych pieców wymieniona zostanie na nowoczesne piece retortowe o wysokiej sprawności, pozostałe zastąpione zostaną niskoemisyjnymi piecami gazowymi. Odetchną nie tylko mieszkańcy ul. Odrodzenia, Bankowej, Osiedlowej czy Bukowej, gdzie planowane są inwestycje. Sukcesywna likwidacja tego typu pieców przyczyni się do polepszenia jakości powietrza w całym mieście.

Miasto dysponuje jeszcze środkami finansowymi, dlatego zaprasza do składania wniosków kolejnych zainteresowanych. Wnioski można składać do 15 września br., lepiej jednak nie czekać do ostatniej chwili, albowiem inwestycja objęta wnioskiem będzie musiała zostać zrealizowana i rozliczona jeszcze w tym roku. Wnioski o rozliczenie dotacji składa się po zakończeniu całej inwestycji, nie później jednak niż do 15 listopada br.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają stare piece węglowe i planują jeszcze w tym roku ich likwidację oraz zmianę systemu ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub nowoczesne kotły wysokiej sprawności (gazowe, olejowe, węglowe lub peletowe, przy czym kotły węglowe i peletowe wyłącznie z automatycznym podajnikiem o sprawności min. 80%), ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła. Właściciele nieruchomości mogą liczyć na dofinansowanie maksymalnie 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowych inwestycji, nie ma możliwości refundacji kosztów inwestycji już wykonanych.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska (pok. nr 200, tel. 76 74 68 147, e-mail: [email protected]).

UM Lubin/ii

Reklama