Mikrodotacja dla inicjatyw społecznych

Mikrodotacja dla inicjatyw społecznych
fot. Krzysztof Gwizdała Rozpoczyna się pierwszy nabór wniosków o mikrodotację w ramach projektu OdDolny Śląsk, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina”.
istotne.pl pieniądze, ngo

Jest to szansa na pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć społecznych przez osoby i podmioty, które na co dzień mają ograniczone możliwości uzyskania takiej pomocy. W ramach projektu można otrzymać wsparcie w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Celem tego zadania jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne czy aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać inicjatywy oddolne, inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz projekty stawiające na rozwój organizacji. W tym przypadku celem jest rozwój lokalnych organizacji, stowarzyszeń czy fundacji działających na rzecz środowiska lokalnego.

O dofinansowanie mogą się ubiegać młode organizacje, grupy nieformalne, grupy samopomocowe czy ruchy społeczne.

Nabór wniosków trwa do 29 września. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.lsio.org.pl.

Powiat Lubiński/ii