Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?
fot. Krzysztof Gwizdała Wedle obowiązującego w Polsce prawa, wyrok w pierwszej kolejności musi ulec uprawomocnieniu zanim będzie wykonalny. Są jednak od tego pewne wyjątki i jednym z nich jest rygor natychmiastowej wykonalności.
istotne.pl sąd, pieniądze, wyrok

Co w praktyce oznacza rygor natychmiastowej wykonalności wyroku? Nic innego jak to, że wyrok, któremu nadany został taki rygor może być podstawą do jego egzekucji jeszcze przed uprawomocnieniem. Nie jest to jednak klauzula, która jest ot tak dodawana do wyroku. W dalszej części artykułu kancelaria windykacyjna Vindicat przybliża temat rygoru natychmiastowej wykonalności oraz odpowiada na pytania, co daje wspomniany rygor, a także w jakich przypadkach możliwe jest jego uzyskanie.

Rygor natychmiastowej wykonalności – co ma na celu?

Nietrudno domyślić się, że podstawowym założeniem rygoru natychmiastowej wykonalności jest przyspieszenie i usprawnienie całej procedury dochodzenia zaległych należności od kontrahentów, którzy nie chcą płacić. Wyrok otrzymuje klauzulę wykonalności jeszcze przed jego uprawomocnieniem się. Wtedy to można rozpocząć egzekucję komorniczą. Rygor natychmiastowej wykonalności umożliwia egzekucję nieprawomocnych orzeczeń i wyraźnie przyspiesza proces zaspokojenia roszczenia.

Kiedy możliwe jest nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności?

Klauzula natychmiastowej wykonalności niestety nie może być nadawana w każdej sytuacji. Może być ona nadana tylko i wyłącznie wyrokom, które mają predyspozycje do wykonania na drodze egzekucji komorniczej. Uznajemy za nie te, które za przedmiot mają dług, a eliminujemy wszystkie wyroki, które jedynie stwierdzają istnienie danej czynności prawnej.

Klauzula natychmiastowej wykonalności wyroku może zostać nadana na dwa sposoby: z urzędu lub na wniosek. Jeśli sytuacja będzie prawnie uzasadniona, sąd będzie obowiązany do nadania wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności. W każdej innej sytuacji konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem samej strony zainteresowanej.

W jakich przypadkach sąd nadaje rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu?

Na podstawie artykułu 333 kodeksu postępowania cywilnego, sąd nadaje wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności, gdy zasądza alimenty lub roszczenie uznane przez pozwanego, wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny lub sąd zasądza należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Decyzja sądu w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

Nadanie klauzuli zależy tylko i wyłącznie od woli sądu, bez konieczności składania wniosku przez zainteresowaną stronę, w przypadku zasądzania należności z wekslu, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub prywatnego, którego prawdziwość nie została podważona, a także jeśli uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania.

Wniosek strony o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

Istnieją przypadki, w których rygor nie zostanie nadany, jeśli strona zainteresowana sama nie wystąpi z wnioskiem w tej sprawie. Jedną z takich sytuacji jest opóźnienie w dochodzeniu należności, które uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na szkodę.

Chcesz wiedzieć od kiedy i do kiedy obowiązuje rygor natychmiastowej wykonalności? Odwiedź stronę https://vindicat.pl/baza-wiedzy/co-oznacza-rygor-natychmiastowej-wykonalnosci/, gdzie znajdziesz odpowiedź na to pytanie i wiele więcej informacji na temat rygoru natychmiastowej wykonalności.

tekst zlecony