Obowiązkowa akcja deratyzacji

Obowiązkowa akcja deratyzacji
fot. freeimages.com (Kai Kuusik-Greenbaum) Urząd Miejski w Lubinie przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji.
istotne.pl um lubin

Do odszczurzania należy użyć trutki gryzoniobójczej, ogólnie dostępnej w handlu, i postępować zgodnie z instrukcją użytkowania zamieszczoną przy zakupionym produkcie.

Miejsca, w których wyłożona zostanie trutka, należy zabezpieczyć przed dostępem innych osób, zwłaszcza dzieci oraz zwierząt domowych, a także zabezpieczyć trutkę przed ptactwem i oznakować ostrzeżeniem, np. „UWAGA TRUCIZNA”.

Ponadto należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były one dostępne dla szczurów, oraz uniemożliwić tym gryzoniom dostęp do wody.

W celu uzyskania większej skuteczności zabiegów deratyzacyjnych w dniach 3-8 listopada 2015 r. na terenach miejskich przeprowadzona zostanie akcja deratyzacji z uwzględnieniem studni, rowów, kanałów, sieci kanalizacji deszczowej.

Akcja deratyzacji terenów miejskich przeprowadzona zostanie przez Firmę Usługową „Sypień” z Goli, która rozpocznie zabieg od osiedla Zalesie i Przylesie (wraz z przyległymi terenami). Następnie zabieg przeprowadzony zostanie na osiedlach w centrum miasta oraz Małomice, przesuwając się w kierunku osiedla Polnego i Ustronie (włącznie z osiedlem „D” i terenami obiektów sportowych Zagłębia Lubin).

Uwaga!

Osoby prowadzące prace remontowe lub budowlane instalacji sanitarnej na terenie swoich posesji proszone są o zabezpieczenie otworów wlotowych.

W przypadku spożycia przez człowieka bądź zatrucia się wyłożoną trutką gryzoniobójczą należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o zaistniałej sytuacji. W przypadku innych wątpliwości najbliższy ośrodek toksykologiczny znajduje się we Wrocławiu, tel. 71 343 30 08.

UM Lubin/ii