Bez kar za nielegalny pobór wody. 10 osób uniknie kary

Woda
fot. freeimages.com (macleod) 10 osób zgłosiło nieopomiarowany dotąd pobór wody do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Rudna. Zakończyła się akcja legalizowania niezgłoszonych do tej pory podłączeń do gminnego wodociągu.
istotne.pl 0 woda, gmina rudna, miasto lubin

Reklama

– Najczęściej były to nieopomiarowane przyłącza wody w pomieszczeniach gospodarczych i kotłowniach. Zgodnie z naszą obietnicą osoby zgłaszające się do nas nie zapłacą urzędowej kary w wysokości 5 tysięcy złotych. Otrzymają jednak rachunek za zużytą wodę, której ilość zostanie wyliczona zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – informuje Halina Zbroińska, pełniąca obowiązki dyrektora ZKGiM w gminie Rudna.

Ruszyło systematyczne sprawdzanie wszystkich liczników i podłączeń do sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Kontrole są związane z wykrytymi w ostatnim czasie przypadkami nielegalnego poboru wody. – W przypadku stwierdzenia nielegalnych poborów wody zostanie wszczęte w stosunku do tych osób postępowanie karne. Rudna dopłaca z gminnego budżetu do kosztów dostarczenia wody dla mieszkańców i odprowadzenia ścieków. Obecnie mieszkańcy płacą za 1 m³ wody 3 złote 9 groszy. Aby utrzymać tak niskie ceny, musimy wszyscy wspólnie dbać o dobro, jakim jest woda. By zmniejszyć do minimum przypadki nielegalnego poboru, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich odbiorców. Skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków mają wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki – podkreśla Halina Zbroińska.

Przypominamy, że każdemu, kto pobiera wodę z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy z dostawcą wody, pobiera wodę przy celowo uszkodzonych wodomierzach lub ogóle je pomija, grozi kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych. Nielegalne odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy jest przestępstwem, za które grozi ograniczenie wolności lub kara grzywny w wysokości do 10 tysięcy złotych. Ponadto, oprócz orzeczenia kary, organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do tych urządzeń.

Gmina Rudna/ii

Reklama