Bez kar za nielegalny pobór wody. 10 osób uniknie kary

Bez kar za nielegalny pobór wody. 10 osób uniknie kary
fot. freeimages.com (macleod) 10 osób zgłosiło nieopomiarowany dotąd pobór wody do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Rudna. Zakończyła się akcja legalizowania niezgłoszonych do tej pory podłączeń do gminnego wodociągu.
istotne.pl woda, gmina rudna

– Najczęściej były to nieopomiarowane przyłącza wody w pomieszczeniach gospodarczych i kotłowniach. Zgodnie z naszą obietnicą osoby zgłaszające się do nas nie zapłacą urzędowej kary w wysokości 5 tysięcy złotych. Otrzymają jednak rachunek za zużytą wodę, której ilość zostanie wyliczona zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – informuje Halina Zbroińska, pełniąca obowiązki dyrektora ZKGiM w gminie Rudna.

Ruszyło systematyczne sprawdzanie wszystkich liczników i podłączeń do sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Kontrole są związane z wykrytymi w ostatnim czasie przypadkami nielegalnego poboru wody. – W przypadku stwierdzenia nielegalnych poborów wody zostanie wszczęte w stosunku do tych osób postępowanie karne. Rudna dopłaca z gminnego budżetu do kosztów dostarczenia wody dla mieszkańców i odprowadzenia ścieków. Obecnie mieszkańcy płacą za 1 m³ wody 3 złote 9 groszy. Aby utrzymać tak niskie ceny, musimy wszyscy wspólnie dbać o dobro, jakim jest woda. By zmniejszyć do minimum przypadki nielegalnego poboru, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich odbiorców. Skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków mają wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki – podkreśla Halina Zbroińska.

Przypominamy, że każdemu, kto pobiera wodę z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy z dostawcą wody, pobiera wodę przy celowo uszkodzonych wodomierzach lub ogóle je pomija, grozi kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych. Nielegalne odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy jest przestępstwem, za które grozi ograniczenie wolności lub kara grzywny w wysokości do 10 tysięcy złotych. Ponadto, oprócz orzeczenia kary, organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do tych urządzeń.

Gmina Rudna/ii