Oczyszczalnia w Rudnej zmodernizowana za mln zł

Oczyszczalnia w Rudnej zmodernizowana za mln zł
fot. Gmina Rudna Dzięki inwestycji gmina Rudna utrzyma niskie opłaty dla mieszkańców za odprowadzanie ścieków oraz jeszcze bardziej poprawi jakość ich oczyszczania.
istotne.pl inwestycja, modernizacja, oczyszczalnia, gmina rudna

Władysław Bigus, wójt Gminy Rudna, Halina Zbroińska, pełniąca obowiązki dyrektora ZGKiM w Rudnej, oraz Rafał Jarosz, kierownik Wydziału Eksploatacji i Usług ZGKiM w Rudnej, sprawdzili pracę obiektu po odbiorze inwestycyjnym.

Inwestycja była realizowana od kwietnia dwuetapowo. W pierwszej kolejności przeprowadzono remont i przebudowę oczyszczalni ścieków. Wymieniono tzw. dekanter i mieszadła w komorze reaktora oczyszczalni oraz w komorze retencyjnej ścieków. Zamontowano również nowe urządzenia do odsączania i zagęszczania osadu oraz nowe sterowniki do reaktora.

– To najważniejsze przedsięwzięcie związane z gospodarką ściekową w naszej gminie w tym roku. Celem inwestycji było jej unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych wymogów prawa ochrony środowiska. Najważniejsze są jednak oszczędności, jakie uzyska gmina. Między innymi dzięki automatyzacji i nowoczesnym urządzeniom rachunki za prąd spadną o połowę. Pozwoli to gminie utrzymać niskie opłaty, w porównaniu z ościennymi gminami, za odbiór ścieków odbieranych od mieszkańców – mówi Władysław Bigus.

Koszt pierwszego etapu wyniósł prawie 702 000 zł. – W dalszej kolejności wykonano nowe sekcje natleniająco-mieszające w komorze stabilizacji osadu z doborem dmuchaw, co pozwoli nam znacząco zmniejszyć zużycie energii. Poza tym w zautomatyzowanym teraz procesie oczyszczania ilość podawanego tlenu jest w pełni kontrolowana, co przekłada się bezpośrednio na bardzo wysoką jakość oczyszczanych ścieków – podkreśla Rafał Jarosz.

Drugi etap prac kosztował prawie 313 000 zł.

Łącznie wartość całej inwestycji wyniosła prawie 1 015 000 zł. 75% pierwszego etapu zostało sfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej.

Na terenie gminy Rudna znajduje się siedem oczyszczalni. Ta w Rudnej jest największa i obsługuje około jednej czwartej mieszkańców całej gminy. W ciągu doby oczyszcza od 300 m³ do 500m³ . Docelowo może przyjąć około 1000 m³ ścieków.

Więcej o modernizacji oczyszczalni w Rudnej na stronie Gminy.

Gmina Rudna/ii