Gmina Ruda: radni zatwierdzili zwiększenie tegorocznego budżetu o ponad 323 tys. zł

Gmina Ruda: radni zatwierdzili zwiększenie tegorocznego budżetu o ponad 323 tys. zł
fot. Gmina Rudna „My nie tylko mówimy, ale przede wszystkim robimy”. Tymi słowami podsumował X sesję Rady Gminy wójt Władysław Bigus.
istotne.pl samorząd, gmina rudna

W czasie sesji zapadła decyzja m.in. o zwiększeniu budżetu gminy o ponad 323 tysiące złotych. Tym samym tegoroczne dochody gminy Rudna zostały zwiększone do łącznej kwoty 45 875 687,00 zł.

Dotychczasowy przebieg wykonania budżetu i finansowania kultury w I półroczu w gminie został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni uchwalili również zmiany do planu sieci publicznych szkół i przedszkoli. Przedszkole gminne w Rudnej wyłączone zostało z Zespołu Szkół w Rudnej, podobnie przedszkole w Chobieni – nie należy już do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

W placówkach dzieci mogą liczyć m.in. na wyżywienie, pomoc psychologiczną i bezpłatny dojazd. Do tej pory dzieci dojeżdżały do przedszkola ze starszymi uczniami, teraz dojeżdżają osobnym transportem, mają również zapewnioną opiekę podczas dowozu i odbioru z placówki. Koszt dowozów wynosi ok. 268 tysięcy zł i w całości pokrywa go Gmina Rudna, rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Podjęto również uchwałę dotyczącą zmiany planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Rudna i określenia granic ich obwodów, co jest związane z wyłączeniem przedszkoli z Zespołów Szkół.

Podczas sesji uchwalono zmiany w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rudna. Gmina posiada w dyspozycji 129 lokali, których koszt modernizacji i remontów, szacuje się na 8 807 466 zł.

Rada Gminy zatwierdziła również wstępny projekt lokalizacji przystanku we wsi Orsk. Przystanek ma powstać przy drodze powiatowej, przy świetlicy wiejskiej. O ostatecznej lokalizacji przystanku zadecyduje jednak Zarząd Powiatu Lubińskiego, który administruje drogami powiatowymi i odpowiada za ich stan.

Ostatnim punktem sesji był wybór ławników sądowych w sądach w Lubinie i Legnicy. Przez następne cztery lata funkcje te będą piastować z gminy Rudna: Jolanta Książek, Maria Kucy oraz Ewa Łucja Zenker.

Gmina Rudna/ii