Azbest znika z dachów

Azbest
fot. John Hayman/Wikimedia Commons 16 ton i 375 kg wyrobów zawierających azbest zebrano i unieszkodliwiono w Gminie Rudna w 2015 roku. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 9 tysięcy złotych, z czego 85% sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
istotne.pl 0 ekologia, azbest, gmina rudna, miasto lubin

Reklama

Gmina po raz pierwszy zorganizowała akcję usuwania azbestu w 2012 roku. W latach 2012-2015 zrealizowano łącznie 204 wnioski złożone przez mieszkańców. 82 beneficjentów skorzystało z pełnego zakresu prac obejmujących demontaż, transport i utylizację, a kolejnych 136 osób miało zapewniony transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Na przeprowadzenie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudna” Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej.

– Jeżeli otrzymamy kolejną dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu na 2016 rok, to będziemy kontynuować akcję – podkreśla Elżbieta Olszewska-Filip z Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa UG.

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku, tak aby władze gminy mogły jak najszybciej wystąpić do WFOŚiG o dotację na ten cel.

Gmina Rudna/ii

Reklama