2 osoby w Chobieni złapane na nielegalnym poborze wody

2 osoby w Chobieni złapane na nielegalnym poborze wody
fot. www.sxc.hu (ArtMast) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Rudna kontynuuje akcję systematycznego sprawdzania podłączeń do gminnego wodociągu. W przypadku ujawnienia nieopomiarowanego poboru wody, właścicielom posesji grożą wysokie kary.
istotne.pl woda, gmina rudna

– Do końca września czekaliśmy na dobrowolne zgłaszanie nieopomiarowanych podłączeń. Bez jakichkolwiek kar. Zgłosiło się do nas 10 osób. Od początku października, w asyście policji, sprawdzamy po kolei posesje w całej gminie – przypomina Halina Zbroińska, pełniąca obowiązki dyrektora ZKGiM w gminie Rudna. – Rudna dopłaca z gminnego budżetu do kosztów dostarczenia wody dla mieszkańców i odprowadzenia ścieków. Obecnie mieszkańcy płacą za 1 m³ wody 3 złote 9 groszy. Resztę pokrywa budżet gminy. Skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków mają wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.

Gmina Rudna przypomina, że każdemu, kto pobiera wodę z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy z dostawcą, pobiera wodę przy celowo uszkodzonych wodomierzach lub ogóle je pomija, grozi kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych. Nielegalne odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy jest przestępstwem, za które grozi ograniczenie wolności lub kara grzywny w wysokości do 10 tysięcy złotych. Ponadto, oprócz orzeczenia kary, organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do tych urządzeń.

Gmina Rudna/ii