Zbiorowy gwałt na kobiecie, sześć osób zatrzymanych

Dyskusja dla wiadomości: Zbiorowy gwałt na kobiecie, sześć osób zatrzymanych.