3 powody dla których warto kupić autocasco

3 powody dla których warto kupić autocasco
fot. whitepress.pl Dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczenie autocasco. Wiąże się ono z dodatkową ochroną dla kierowcy, ale jednocześnie zmuszony jest on do uiszczania odpowiednio wysokiej opłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej. Dlaczego warto kupić autocasco?
istotne.pl ubezpieczenie, oc

Po pierwsze – ochrona przed kradzieżą i zniszczeniem auta

Ubezpieczenie AC chroni auto przed ryzykiem kradzieży i zniszczenia, w wyniku aktów wandalizmu czy działania sił natury. Głównym powodem, dla którego kierowcy kupują autocasco dla swojego samochodu, jest chęć zabezpieczenia się przed kradzieżą pojazdu. Im wyższe jest niebezpieczeństwo utraty pojazdu, tym bardziej uzasadnione staje się zawarcie umowy ubezpieczenia autocasco.

Warto przed wyborem konkretnej oferty towarzystwa ubezpieczeniowego sprawdzić, jakie są wymagane przez nie zabezpieczenia antykradzieżowe w pojeździe i czy ubezpieczyciel zapewnia wypłatę w przypadku kradzieży sumy gwarancyjnej odpowiadającej rzeczywistej wartości auta. Można też, często za dodatkową opłatą, zdecydować się na autocasco, w którym zapewniona będzie suma gwarancyjna na wypadek kradzieży w wysokości równej kwocie, jaką klient zapłacił za samochód. Nie jest ona jednocześnie pomniejszana o koszty amortyzacji.

Pamiętać należy, że o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej i sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu obowiązkowym OC są ustalone odgórnie, za pomocą odpowiednich przepisów ustawy, o tyle ubezpieczyciele mają dowolność w kształtowaniu warunków ubezpieczeń autocasco. Trzeba więc poświęcić swój czas i przeanalizować co najmniej kilka ofert AC dla swojego auta, w czym pomocna będzie strona: https://ubezpieczamy-auto.pl/ubezpieczenie-autocasco/.

Po drugie – rekompensata za uszkodzony samochód również dla sprawcy wypadku

Na wypadek stłuczki czy poważnej kolizji drogowej, tylko poszkodowani mogą liczyć na odszkodowanie z tytułu polisy OC sprawcy. On sam musi pokryć koszty naprawy swojego samochodu uszkodzonego w wyniku tego zdarzenia z własnej kieszeni.

Można uniknąć ponoszenia takich kosztów, które mogą być bardzo wysokie, dzięki wykupieniu polisy autocasco. Zapewni ona rekompensatę za uszkodzony samochód dla osoby, która okazała się winna wypadku w ruchu drogowym.

Po trzecie – odszkodowanie, jeśli nie ma sprawcy lub pozostaje on nieznany

Zdarza się, że przychodzimy do samochodu, który pozostawiliśmy na parkingu przed blokiem lub sklepem i okazuje się, że jest on mocno uszkodzony lub porysowany. Czasem nie można ustrzec się różnego rodzaju aktów wandalizmu – porysowania lakieru czy wybicia szyby. Kierowca posiadający wykupione ubezpieczenie AC może liczyć na stosowne odszkodowanie w sytuacji niewykrycia sprawcy, a także wówczas, gdy samochód zostanie uszkodzony lub zniszczony na skutek działania żywiołów – gradobicia, ulewnego deszczu czy burzy z piorunami.

Te trzy argumenty powinny Was przekonać co do tego, że rzeczywiście warto przeznaczyć te kilkaset czy nieco ponad tysiąc złotych na dobrowolną polisę autocasco, skoro może ona przynieść kierowcy odszkodowanie na wypadek kradzieży czy zniszczenia auta, bez względu na okoliczności. Aby zaoszczędzić na polisie autocasco, warto sprawdzić, ile kosztuje pakiet OC AC na Ubezpieczamy Auto w danej firmie ubezpieczeniowej

tekst zlecony