21 osób oskarżonych o oszustwa na szkodę ZUS-u

21 osób oskarżonych o oszustwa na szkodę ZUS-u
fot. Krzysztof Gwizdała Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Lubinie akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K. oraz 20 innym oskarżonym.
istotne.pl oszustwo, prokuratura, sąd, pieniądze, zus

Prokuratura zarzuca wszystkim podejrzanym m.in. doprowadzenie w latach 2006–2012 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak miało do tego dojść? Prezes zarządu spółki prowadzącej działalność gospodarczą w Polkowicach, oskarżony Antoni K., działając ze swoimi pracownikami-emerytami, zawierał pozorne umowy o dzieło z osobami najbliższymi dla oskarżonych pracowników, wprowadzając ZUS w błąd i powodując wypłatę nienależnego świadczenia emerytalnego.

Postępowanie karne w tej sprawie wszczęto i prowadzono na podstawie zawiadomienia legnickiego oddziału ZUS-u. Inspektorzy Zakładu ustalili, że osoby zatrudnione w polkowickiej firmie na podstawie umowy o pracę, którym jednocześnie wypłacane były świadczenia emerytalne, ukrywały swoje faktyczne przychody przed ZUS-em.

ZUS dokonał stosownych obliczeń, wskazując, którzy emerytowani pracownicy tej spółki przekroczyli próg dochodowy powodujący zawieszenie w całości lub części świadczenia emerytalnego, i przedłożył je prokuratorowi.

Część z tych umów o dzieło nie została podpisana przez osoby, z którymi rzekomo miały być zawarte. Umowy te zostały podpisane przez niektórych z oskarżonych. (Okoliczność podrobienia podpisów została zbadana przez biegłego grafologa). Ten proceder w spółce miał zainicjować prezes zarządu, który podpisał wszystkie pozorne umowy o dzieło.

Najwięcej na przestępczej działalności zyskał oskarżony Jan D. – 135 215,90 złotych.

Antoni K. nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. Część pozostałych oskarżonych przyznała się popełnienia zarzucanych im czynów; inni nie.

Oskarżonym może grozić do 8 lat więzienia.