Legnica dostała dotację na Zakaczawie

Legnica dostała dotację na Zakaczawie
fot. UM Legnica Arkadiusz Rodak Legnica otrzymała unijną dotację, w wysokości ponad 2,1 mln zł, na rozbudowę i adaptację budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu.
istotne.pl pieniądze, ue

Inwestycja prowadzona jest w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów Zakaczawia. Projekt otrzymał także dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 328,1 tys. zł, co sprawia, że łączne dofinansowanie legnickiego przedsięwzięcia wyniesie ok. 2 mln 430 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to ok. 4,3 mln zł.

W tym konkursowym rozstrzygnięciu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie przyznano tylko czterem miastom, każdemu na jeden projekt. Łączna wartość wszystkich 24 zgłoszonych w regionie projektów sięgała 100 mln zł, natomiast łączna wartość przyznanych dotacji to zaledwie ok. 18,6 mln.

Przypomnijmy, że w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015–2020 miasto przygotowało realizację 12 projektów dotyczących Zakaczawia. Siedem z nich aplikowało o unijne dotacje. Wykonane będą wszystkie. Już teraz jeden jest zakończony, a cztery w budowie.

Ostatnio na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul Kamiennej powstał nowoczesny kompleks sportowo–rekreacyjny. Bardzo zaawansowana jest już przebudowa ul. Wrocławskiej od placu Sybiraków do ul. Nadbrzeżnej, która zakończy się wiosną. Trwa warta ponad 4,1 mln zł rewitalizacja części wspólnych pięciu domów komunalnych przy ul. Kamiennej i Kościelnej. Prace mają potrwać do lipca br. Na ten cel Legnica już wcześniej zdobyła unijną i z budżetu państwa dotację w wysokości ponad 2,6 mln zł. Ponadto trwa zagospodarowywanie wielkiego podwórza u zbiegu ulic Kamiennej, Kościelnej, Daszyńskiego i Wrocławskiej.

Prace budowlane przy stworzeniu Centrum Integracji Społecznej są już prowadzone. Ich zakończenie zaplanowano na marzec przyszłego roku. CIS będzie realizować dotychczasowe zadania Świetlicy Terapeutycznej nr 1, skierowane do dzieci i młodzieży. Ponadto zajmie się aktywizacją osób dorosłych i w wieku senioralnym oraz współpracą z organizacjami społecznymi, które w ramach partnerstwa wspomagać będą realizację projektu rewitalizacji.