Opłaty za odholowanie aut niezgodne z prawem

Opłaty za odholowanie aut niezgodne z prawem
fot. Krzysztof Gwizdała WSA we Wrocławiu uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich.
istotne.pl 183 pieniądze, rzecznik praw obywatelskich, um legnica, miasto legnica

Reklama

– Przepisy Prawa o ruchu drogowym przewidują ustalenie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi (np. na skutek niewłaściwego parkowania). Ich wysokość powinna być ustalona m.in. z uwzględnieniem kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu – mówi Agnieszka Jędrzejczyk z biura Rzecznika Praw Obywatelskich. – Tymczasem Rada Miejska Legnicy określiła stawki opłat bez sprawdzenia, jaka będzie ich relacja do wspomnianych kosztów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uchwałę Rady Miejskiej Legnicy z 30 listopada 2015 r. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. (W uzasadnieniu skargi RPO wykazał, że stawki opłat zostały określone bez uwzględnienia ustawowego kryterium, jakim są koszty usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Legnicy).

Sąd administracyjny uwzględnił skargę Rzecznika i wyrokiem z 26 października 2017 r. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Wyrok jest nieprawomocny.

Reklama