Egzaminy LCCI w PWSZ im. Witelona w Legnicy!

Egzaminy LCCI w PWSZ im. Witelona w Legnicy!
fot. PWSZ Legnica Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI International Qualifications przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy prowadzi zapisy na egzamin LCCI English for Business z języka angielskiego seria 4_2016.
istotne.pl pwsz legnica

Termin rejestracji upływa 23 września 2016 r.

Terminy egzaminów na poszczególnych poziomach:Koszt egzaminu
A1/A2- English for Business Preliminary Level - 07.11.2016 r. 220,00 zł
A2/B1- English for Business Level 1 - 09.11.2016 r. 230,00 zł
B1/B2- English for Business Level 2 - 07.11.2016 r. 250,00 zł
B2/C1- English for Business Level 3 - 09.11.2016 r. 310,00 zł

Światowe wyniki egzaminów LCCI English for Business zostaną opublikowane na http://www.lcci.org.uk dn. 15 stycznia 2017 r.

Certyfikaty LCCI IQ są uznawane w Polsce przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe jako dowód znajomości zawodowego języka angielskiego na całym świecie. Certyfikaty LCCI IQ są często nazywane „paszportem do zatrudnienia” w polskich i międzynarodowych firmach. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów egzaminy LCCI IQ spełniają również wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służb publicznych.

Certyfikowane egzaminy LCCI IQ na wszystkich poziomach są ściśle dopasowane do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci mogą wybrać egzamin na dowolnym poziomie biegłości językowej (A1-C2).

Egzaminy LCCI w PWSZ im. Witelona w LegnicyEgzaminy LCCI w PWSZ im. Witelona w Legnicyfot. PWSZ Legnica

Certyfikaty EFB na poziomie 3 i 4 są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym językiem angielskim na całym świecie np. uniwersytety: Central Lancashire (Preston), Dundee, Durham Business School, East London, Edinburgh, Leeds Metropolitan. Certyfikaty EFB (English for Business) na poziomie 3 i 4 stanowią także cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tłumaczy oraz lektorów języka angielskiego.

Więcej informacji o egzaminach i Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ na stronie uczelni w zakładce studenci.

Kandydaci zainteresowani zdawaniem egzaminu EFB seria 4_2016 są proszeni o złożenie karty zgłoszenia na egzamin wraz z dowodem wpłaty za wybrany poziom egzaminu w pokoju A334.

(informacja zlecona)