Długi czynszowe można odpracować. W Legnicy ruszyła akcja „Praca za długi”

Długi czynszowe można odpracować. W Legnicy ruszyła akcja „Praca za długi”
fot. Krzysztof Gwizdała Już w lutym pierwsi lokatorzy mieszkań komunalnych rozpoczną spłacanie własną pracą zadłużenia czynszowego wobec Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. W ciągu miesiąca będą mogli zmniejszyć dług nawet o 1 400 zł.
istotne.pl pieniądze

Jak informuje Ryszard Lisiecki, zastępca dyrektora ZGM, dotychczas 12 zadłużonych lokatorów złożyło wnioski z propozycją odpracowania długu. Większość z nich została pozytywnie rozpatrzona i właśnie te osoby w lutym rozpoczną pracę. Wykonywane będą proste czynności, takie jak: wymiana piasku w piaskownicach, sprzątanie podwórek, piwnic, strychów, załadunek odpadów wielkogabarytowych, drobne remonty. Za godzinę pracy dług zmniejszy się o 8 zł, bo na tyle ustalona została stawka godzinowa. Te pieniądze nie trafią do ręki dłużnika, lecz zostaną przeznaczone na spłatę jego zadłużenia. Ważny jest również fakt, że nie podlegają one opodatkowaniu.

Jest warte podkreślenia, że do odpracowywania długu może przystąpić też rodzina dłużnika (najemcy lokalu) bądź inne osoby, które zechcą mu pomóc. W pierwszej kolejności dłużnik odpracuje należność główną, potem odsetki, a na końcu – koszty sądowe i egzekucyjne.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do tego programu jest bieżące opłacanie czynszu. Wnioski można pobrać i składać z siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zielonej, w Oddziałach Gospodarki Mieszkaniowej, a także pobrać je ze strony internetowej zgm.legnica.pl (w zakładce informacje).

Legnicka akcja „Praca za długi” jest nagłaśniana w lokalnych mediach. Ale żeby trafić do wszystkich dłużników, informację o możliwości odpracowania zaległości czynszowych ZGM będzie przesyłał lokatorom wraz z inną korespondencją za potwierdzeniem zwrotnym. Czas składania wniosków nie jest ograniczony. Program ma charakter otwarty.

Odpracowanie zadłużenia jest jedną z kilku możliwości, jakie gmina proponuje dłużnikom. Mogą oni skorzystać z rozłożenia należności na raty, umorzenia długu w nadzwyczajnych sytuacjach albo odroczenia zapłaty. Zadłużenie mieszkań komunalnych jest ogromne. Niezapłacone należności czynszowe wynoszą ponad 43 mln zł. Do tego dochodzi jeszcze zadłużenie z udokumentowaną nieściągalnością w kwocie ponad 16 mln zł.

Na 6 tysięcy lokali około 2 tys. ma zaległości czynszowe przekraczające okres 3 miesięcy. Długi rekordzistów wynoszą nawet 100 tys. zł.

UM Legnica/ii