Już niebawem kolejne etapy przebudowy Jaworzyńskiej

Już niebawem kolejne etapy przebudowy Jaworzyńskiej
fot. UM Legnica 26 stycznia ma ruszyć realizacja kolejnego etapu przebudowy ul. Jaworzyńskiej. W budżecie zarezerwowano na ten cel 12 mln zł, a ponad 1 mln przeznaczy na inwestycję LPWiK, które jest współfinansującym budowę sieci wodnych i sanitarnych partnerem miasta.
istotne.pl inwestycja, lpwik, um legnica, skanska

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele wykonawcy – kierownik budowy Mariusz Szczepaniak i menadżer projektu Michał Kubów – omówili zakres przewidzianych do realizacji w tym roku etapów inwestycji.

Roboty będą prowadzone na odcinkach: od ul. Szkolnej do ul. Grabskiego oraz od ul. Boiskowej do ul. Borsuczej. Pierwszy odcinek (Szkolna – Grabskiego) podzielono na trzy etapy:

  • od Szkolnej do skrzyżowania z ul. Andersa (rozpoczęcie prac od 26.01.2015 r., planowany czas realizacji – ok. 25 tygodni)
  • od skrzyżowania z ul. Andersa do wysokości Szkoły Podstawowej nr 10 (rozpoczęcie prac od 01.08.2015 r., planowany czas realizacji ok. 20 tygodni)
  • od Szkoły Podstawowej nr 10 do ul. Grabskiego (rozpoczęcie prac od 26.01.2015 r., planowany czas realizacji – ok. 25 tygodni).

Drugi odcinek (Boiskowa – Borsucza) podzielono na dwa etapy realizacyjne:

  • od Boiskowej do ul. Borsuczej – strona lewa (rozpoczęcie prac nastąpiło 15.11.2014 r., planowany czas realizacji to ok. 20 tygodni)
  • strona prawa (rozpoczęcie 1 maja, a planowany czas budowy ok. 12 tygodni).

W związku z planowanymi pracami od 26 stycznia br. zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które potrwają do końca grudnia 2015 r. Objazdy zostaną poprowadzone w następujący sposób: do centrum – ulicami: Grabskiego, Złotoryjską i Muzealną, natomiast z centrum w kierunku obwodnicy – ulicami: Muzealną, Kościuszki i Grabskiego.

Przystanki autobusowe w kierunku centrum z ul. Jaworzyńskiej zostaną przeniesione na ulice Grabskiego i Wojska Polskiego, natomiast przystanki w kierunku obwodnicy – na ul. Kościuszki. Objazd dla samochodów ciężarowych zostaje bez zmian i jest poprowadzony ul. Zachodnią i Złotoryjską.

– Kierowców i mieszkańców okolic prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas remontu – mówi Mariusz Szczepaniak. – Dołożymy wszelkich starań, by prowadzone przez nas prace były dla mieszkańców jak najmniej odczuwalne. Po zakończeniu przebudowy standard jezdni ulegnie zdecydowanej poprawie, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo w tym rejonie.

Wykonawca inwestycji o jej zakresie i wprowadzanych zmianach poinformował mieszkańców ulicy Jaworzyńskiej, zarządców nieruchomości i prowadzących tu działalność przedsiębiorców.

Umowa na przebudowę ul. Jaworzyńskiej została podpisana pod koniec lutego 2014 r. W lipcu ubiegłego roku zakończono przebudowę skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ulicami: Muzealną, Skarbka, Gwarną do wysokości ul. Szkolnej. W grudniu otwarto dla ruchu skrzyżowanie Grabskiego z Jaworzyńską.

– W ramach zrealizowanego zakresu wykonaliśmy ok. 4 600 m² nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (300 m drogi wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaworzyńskiej z ul. Skarbka) oraz ok. 1 800 m² nawierzchni jezdni z kostki granitowej – mówi Michał Kubów. – Ponadto powstały dwie zatoki autobusowe, około pół kilometra ścieżek rowerowych i ponad kilometr chodników. W ramach oświetlenia ułożyliśmy do tej pory ponad 6 000 m kabla, ustawiliśmy 34 latarnie. Ułożyliśmy 3 600 m kabla energetycznego, wykonaliśmy 270 m kanału technologicznego i 380 m sieci LEGMAN, ułożyliśmy również ok. 5 600 mb sieci teletechnicznych Do tej pory wykonaliśmy już niemal 1 200 m sieci kanalizacji wodociągowej, deszczowej i gazociągu, wybudowaliśmy 49 studni, 24 wpusty i ogromna przepompownię wód deszczowych.

– Prowadzona przez nas przebudowa ul. Jaworzyńskiej to duża inwestycja – mówi Witold Nietubyć, dyrektor oddziału inżynieryjnego firmy Skanska. – Na modernizowanym odcinku wykonujemy jednocześnie prace z różnych branż, tj. roboty drogowe, kanalizację deszczową, sanitarną, techniczno-teleinformatyczną, sieć wodociągową, gazową i ciepłowniczą, sygnalizację świetlną i oświetlenie drogowe. Wymaga to od nas planowania i koordynacji wszystkich robót na wysokim poziomie, a także codziennej dbałości, by prowadzone prace pogodzić z miejscowym ruchem samochodowym i pieszym.

UM Legnica/ii