Seniorzy chcą wiedzieć więcej o segregacji odpadów

Seniorzy chcą wiedzieć więcej o segregacji odpadów
fot. freeimages.com (Bartek Ambrozik) Legnickie Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi wychodzi naprzeciw zainteresowaniu, jakie tą właśnie tematyką okazują środowiska senioralne.
istotne.pl śmieci, ekologia, senior

Pracownicy biura zorganizowali kolejne spotkanie, które odbyło się 15 grudnia w filii Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Pomorskiej. Rozmawiano o wprowadzonych, nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi pod hasłem „Legnica segreguje”.

Uczestnicy spotkania interesowali się zwłaszcza selektywną zbiórką odpadów. Pytali o sposoby postępowania z odpadami problemowymi, jak np. przeterminowane leki, bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Seniorzy poznali funkcjonowanie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych i dowiedzieli się, jakie śmieci mogą trafiać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów.

Biuro zamierza organizować kolejne spotkania z cyklu „Legnica segreguje” w środowiskach osób starszych, ale również wśród młodzieży.

UM Legnica/ii