ZUS waloryzuje świadczenia na 2015

ZUS waloryzuje świadczenia na 2015
fot. www.zus.pl Jak informuje Emilia Nowakowska, rzeczniczka prasowa Oddziału ZUS w Legnicy, tegoroczna waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstało przed 1 marca 2015 roku.
istotne.pl zus

W sprawie waloryzacji emerytur i rent nie trzeba składać wniosku, jest ona przeprowadzana z urzędu.

Waloryzacja świadczeń w 2015 r. jest przeprowadzona przez ZUS w formule mieszanej: procentowo-kwotowej. Waloryzacja od 1 marca polega na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej 28 lutego, o wskaźnik waloryzacji, nie mniej jednak niż o kwotę 36 zł. Wskaźnik waloryzacji ustalany jest zgodnie z art. 89 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2013, poz. 1440 ze zm.) i wynosi w tym roku 100,68 proc.

Jak wyliczana jest waloryzacja?

Najpierw następuje pomnożenie kwoty świadczenia emerytalno-rentowego obowiązującego 28 lutego przez wskaźnik waloryzacji. Jeżeli uzyskany w ten sposób wzrost kwoty świadczenia jest niższy niż kwota waloryzacji określona/gwarantowana w regulującej to ustawie – następuje dodanie kwoty waloryzacji do kwoty świadczenia przed waloryzacją.

Określone/gwarantowane ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 1682) kwoty waloryzacji wynoszą odpowiednio:

  • w przypadku emerytury, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy – 36 zł
  • w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 27 zł
  • w przypadku emerytury częściowej – 18 zł.

ZUS Legnica/UM Legnica/ii