Zakończyli już rok szkolny – przed nimi matury

Zakończyli już rok szkolny – przed nimi matury
fot. freeimages.com (pear83) Uczniowie ostatnich klas liceów i techników zakończyli dziś (24 kwietnia) naukę w szkołach. Teraz przed nimi egzaminy maturalne, które rozpoczną się 4 maja i potrwają do 29 maja.
istotne.pl matura, edukacja

W Legnicy młodzieżowe szkoły ponadgimnazjalne ukończyło 1.231 uczniów: 831 licealistów, w tym 59 absolwentów niepublicznych liceów ogólnokształcących, oraz 400 uczniów techników.

W tym roku funkcjonować będą dwa systemy egzaminów maturalnych. Stary, oparty na wymaganiach zawartych w standardach egzaminacyjnych – dla uczniów technikum oraz nowy, sprawdzający poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – dla uczniów liceów ogólnokształcących. W przyszłym roku nowym systemem egzaminacyjnym zostaną objęci już wszyscy zdający maturę po raz pierwszy.

W nowej formule absolwent obowiązkowo przystępuje do dwóch egzaminów w części ustnej oraz czterech egzaminów w części pisemnej. Zmieniła się w stosunku do lat ubiegłych np. formuła egzaminu ustnego z języka polskiego. Zadaniem zdającego jest stworzenie wypowiedzi na określony temat, inspirowanej wylosowanym tekstem kultury oraz udział w rozmowie z egzaminatorem na temat związany z wypowiedzią.‎ ‎Na przygotowanie się do tego zadania zdający ma 15 minut.‎

Egzamin maturalny zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

UM Legnica/ii