Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych
fot. Krzysztof Gwizdała Legnica przyjazna rodzinie! Rada Miejska Legnicy jednogłośnie poparła projekt prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, który jest ogromnym wsparciem dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących w naszym mieście.
istotne.pl rodzina

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (27 kwietnia) bez głosu sprzeciwu poparto program prezydenta „Legnica przyjazna rodzinie”. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu wsparcia rodzin wielodzietnych był zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań i konsultacji prezydenta Legnicy ze środowiskami lokalnymi.

Nawiązuje on do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, wprowadzając lokalne, miejskie formy pomocy. Dotyczy rodzin zamieszkałych na terenie Legnicy, składających się z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna) i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat. Gdy dziecko uczy się lub studiuje – do ukończenia 25 roku życia. Ograniczeń wiekowych nie ma w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Każda z rodzin objętych programem musi posiadać Kartę Dużej Rodziny. Można ją uzyskać w wydziale zdrowia i spraw społecznych Urzędu Miasta Legnicy. Szacuje się, że z dobrodziejstw Karty będzie mogło skorzystać w naszym mieście ponad 7 tysięcy osób.

System lokalnych ulg i preferencji dla członków dużych rodzin zamieszkałych w Legnicy obejmuje:

  • zniżki w wysokości 50 proc. obowiązującej stawki w opłacie za pobyt i opiekę nad dzieckiem we wszystkich publicznych żłobkach;
  • zniżki w wysokości 50 proc. obowiązującej stawki w opłacie za pobyt i opiekę nad dzieckiem we wszystkich publicznych przedszkolach;
  • bilet okresowy (na cały miesiąc) za przejazdy autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w cenie 30 zł na wszystkie linie w każdy dzień miesiąca oraz bilet jednorazowy kosztujący 1 zł;
  • zniżki wynoszące 50 proc. obowiązującej stawki za bilet wstępu na prowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji kąpielisko, baseny odkryte i lodowisko;
  • zniżkę w wysokości 50 proc. ceny biletu na basen „Bąbelek” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz na basen „Delfinek” przy Szkole Podstawowej nr 7;
  • Legnickie Centrum Kultury udzieli 30 proc. zniżki w cenie biletu na koncerty i inne wydarzenie biletowane oraz 20 proc. zniżki na wszystkie płatne zajęcia prowadzone przez LCK;
  • Galeria Sztuki zapewni bezpłatny dostęp do wszystkich organizowanych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych;
  • Muzeum Miedzi zapewni bezpłatne codzienne zwiedzanie wystaw;
  • Szkolne Schronisko Młodzieżowe zapewni 20 proc. zniżki na pierwsze trzy noclegi oraz bezpłatne noclegi dla dzieci poniżej 7 lat.

Utrzymana również będzie 50-procentowa ulga w opłacie za pobyt w przedszkolach dzieci, których rodzice uzyskują niskie dochody. Zniżka nadal będzie przyznawana na wniosek rodziców. Program „Legnica przyjazna rodzinie” ma charakter otwarty i mogą przyłączyć się do niego także inne zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi. Staną się one kolejnymi partnerami programu.

UM Legnica/ii