Normalny ruch wrócił na Moniuszki

Normalny ruch wrócił na Moniuszki
fot. UM Legnica Obie jezdnie ul. Moniuszki są już przejezdne. Prace drogowe zakończyły się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Mamy kolejną przebudowaną i wygodną ulicę w mieście. Drogowcy kończą jeszcze prace porządkowe.
istotne.pl inwestycja

Prace na ul. Moniuszki rozpoczęły się 1 sierpnia. Jeszcze wcześniej, bo już w 2013 roku wymieniona tam była kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa LPWiK. Na początku przebudowana została jezdnia wschodnia. W czasie prac okazało się, że przebiegająca pod jezdnią magistrala ciepłownicza jest już bardzo wyeksploatowana. Pracownicy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej musieli ją wymienić, bo istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że tej zimy dojedzie tam do awarii. Jej usunięcie wiązałoby się z rozkopaniem przebudowanej ul. Moniuszki. Byłoby to działanie nieracjonalne i kosztowne.

Przypomnijmy: przebudowa ul. Moniuszki dotyczyła jej całego przebiegu od skrzyżowania z aleją Piłsudskiego i ulicą II Armii Wojska Polskiego do skrzyżowania z Wrocławską. Prace obejmowały m.in. przebudowę nawierzchni jezdni (wykonana z betonu asfaltowego), wymianę jej podbudowy na głębokość pół metra i więcej, wymianę krawężników, przebudowę części chodników (są z betonowej kostki brukowej) z zachowaniem ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej (z betonu), przebudowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, regulację urządzeń infrastruktury technicznej w jezdniach i chodnikach, remont studni kanalizacyjnych, budowę odcinka kanalizacji kablowej dla sieci teleinformatycznej Legmna oraz dla zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym, a także urządzenie terenów zielonych.

Inwestycja kosztuje ok. 2 mln 200 tys. zł.

UM Legnica/ii