Możesz zostać funkcjonariuszem Straży Miejskiej

Możesz zostać funkcjonariuszem Straży Miejskiej
fot. UM Legnica Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłosił nabór na wolne stanowiska strażnika miejskiego – aplikanta (2 etaty) w pełnym wymiarze czasu pracy.
istotne.pl praca, sm bolesławiec

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać m.in. następujące wymagania:

  • posiadać obywatelstwo polskie
  • mieć ukończone 21 lat
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie
  • cieszyć się nienaganną opinią
  • być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Warto przypomnieć, że w poprzednich konkursach na jedno wolne miejsce przypadało ok. 40 osób pragnących służyć w szeregach legnickiej Straży Miejskiej.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących naboru na stronie internetowej sm.bip.legnica.eu oraz sm.legnica.eu.

UM Legnica/ii