Nadchodzi czas płacenia podatków. Gdzie zrobimy to bez dodatkowych kosztów?

Nadchodzi czas płacenia podatków. Gdzie zrobimy to bez dodatkowych kosztów?
fot. Krzysztof Gwizdała Coraz większe kolejki ustawiają się przed kasami Urzędu Miasta. Oznacza to zbliżające się już terminy zapłaty tegorocznych podatków lokalnych i opłat.
istotne.pl pieniądze, um legnica

Do 15 lutego regulujemy należności pierwszej raty z tytułu podatku transportowego. Pierwszą ratę podatku od nieruchomości i rolnego trzeba zapłacić do 15 marca. W tym samym czasie wnosimy opłaty śmieciowe. Za użytkowanie wieczyste i posiadanie psa opłatę uiszczamy do 31 marca.

Miasto, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, już od kilku lat oferuje możliwości płacenia zobowiązań gminnych w bardzo wielu miejscach. Jest przy tym bardzo ważne, że klienci nie ponoszą w tych punktach jakichkolwiek dodatkowych opłat. Cały koszt prowizyjny wzięła bowiem na siebie gmina. Tylko w ubiegłym roku było to prawie 46 tysięcy złotych.

Legniccy podatnicy mogą dokonywać wpłat podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych bez dodatkowych kosztów:

 • w kasie Urzędu Miasta Legnicy (Ratusz, pl. Słowiański 8)
 • w siedzibie Straży Miejskiej przy alei Rzeczypospolitej 3
 • w Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2
 • w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Pątnowskiej 50, ul. NMP 3 (Urząd Skarbowy)
 • we wszystkich placówkach pocztowych na terenie Legnicy
 • na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji, a w przypadku jego braku na rachunek bankowy nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

Podatek od środków transportu bez prowizji uiszczamy:

 • w kasach Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8, Akademia Rycerska (ul. Chojnowska 2)
 • na rachunek bankowy nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

Opłaty skarbowe bez prowizji można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Legnicy
 • w siedzibie Straży Miejskiej przy alei Rzeczypospolitej 3
 • w Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2
 • w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Pątnowskiej 50, ul. Najświętszej Marii Panny 3 (Urząd Skarbowy)
 • we wszystkich placówkach pocztowych na terenie Legnicy
 • w kasie Starostwa Powiatowego, pl. Słowiański 1
 • w kasie Legnickiego Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2
 • w kasie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10
 • lub na rachunek bankowy nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

Opłaty z tytułu posiadania psa wnosimy bezkosztowo:

 • w kasach Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8, Akademia Rycerska (ul. Chojnowska 2)
 • na rachunek bankowy nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Należy je wnosić bez uprzednich wezwań do kasy Urzędu Miasta Legnicy, w Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2 lub na rachunek Urzędu Miasta Legnicy nr:

 • za grunty gminne – 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053
 • za grunty Skarbu Państwa – 54 1240 1473 1111 0000 2521 2079.

Opłaty za odpady komunalne bez prowizji regulujemy:

 • w kasach Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8, Akademia Rycerska (ul. Chojnowska 2)
 • na rachunek bankowy nr 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975.

UM Legnica/ii