Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
fot. freeimages.com (ekelzarth) 22 lutego to Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Z tej okazji, już po raz kolejny, w dniach od 23 do 28 lutego odbędą się obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
istotne.pl policja, akcja, prokuratura, pomoc

Celem obchodów jest przypomnienie o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, a przy tym wyznaczanie kierunków niezbędnych dla poprawiania ich położenia.

W ramach tej inicjatywy, tak jak w minionych latach, prokuratorzy w naszym okręgu pełnić będą dodatkowe dyżury, podczas których osobom skrzywdzonym przestępstwem, mającym wątpliwości, czy i jakie działania prawne w związku z tym podjąć, udzielać będą bezpłatnych porad. Na tablicach ogłoszeń w prokuraturach rejonowych umieszczone zostaną informacje o miejscu i czasie pełnienia dyżurów.

Na tablicach ogłoszeń znajdą się również adresy najbliższych Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka”, podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także innych organizacji pozarządowych, pomagających ofiarom przestępstw.

Szczegóły poniżej:

Prokuratura Okręgowa w Legnicy/ii