Lekarka wyłudziła pieniądze za niewykonane usługi, 64 razy oszukała NFZ

Lekarka wyłudziła pieniądze za niewykonane usługi, 64 razy oszukała NFZ
fot. freeimages.com (q83) Prokuratura Rejonowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia przeciwko lekarce, która w latach 2008-2014 r. wyłudziła z Narodowego Funduszu Zdrowia prawie 3 900 zł za niewykonane w rzeczywistości świadczenia medyczne.
istotne.pl oszustwo, prokuratura, sąd, wyłudzenie, nfz

Nieprawidłowości zgłosili sami pacjenci, po sprawdzeniu historii swego leczenia w tzw. ZIP-ie, czyli Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, w którym można się dowiedzieć, ile fundusz zapłacił lekarzom za nasze leczenie lub diagnostykę. Oskarżona to 53-letnia Dorota R., świadcząca usługi medyczne w dwóch gabinetach w Legnicy w ramach podpisanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej kontraktu na refundację świadczeń.

Zawiadomienie o przestępstwie 29 sierpnia 2014 r. złożył do legnickiej prokuratury dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocław. Z jego treści wynikało, że 4 pacjentki oskarżonej zakwestionowały fakt korzystania na przestrzeni ostatnich lat ze świadczeń medycznych pani doktor. W toku śledztwa ustalono, że faktycznie te, jak i 4 dodatkowe osoby w tym czasie pozostawały pod opieką innych lekarzy w innych placówkach, co zweryfikowano poprzez sprawdzenie dokumentacji z ich leczenia.

Dorocie R. postawiono zarzuty o to, że świadcząc usługi medyczne w okresie od 2008 r. do 2014 r., 64 razy poświadczyła nieprawdę w dokumentacji medycznej pacjentów na temat przeprowadzenia niewykonanych w rzeczywistości usług medycznych na rzecz 8 pacjentów i na tej podstawie wyłudziła z Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę w sumie około 3 900 zł. Dorota R. pierwotnie nie przyznała się do popełnienia przestępstwa i wyjaśniła, że mogło dojść do przypadkowych pomyłek.

Jednak w czasie kolejnego przesłuchania, w związku z uzupełnieniem zarzutów, R. przyznała się do wszystkich zarzuconych jej czynów i wyraziła skruchę. Odmówiła składania dalszych wyjaśnień. Jednocześnie złożyła wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.

Prokurator, oceniając, że okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonej dowodzi, iż cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy, wniósł do sądu o wydanie uzgodnionego z oskarżoną wyroku, tj. skazania Doroty R. na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata; 5 tys. zł grzywny oraz orzeczenia wobec niej obowiązku naprawienia części szkody poprzez zapłatę kwoty 1 790 zł na rzecz Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu.

Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Legnicy.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy/ii