Dowiesz się, ile masz na koncie i jaką możesz mieć emeryturę

Dowiesz się, ile masz na koncie i jaką możesz mieć emeryturę
fot. Krzysztof Gwizdała Blisko 20 mln Polaków otrzyma wkrótce pocztą „Informację o stanie konta w ZUS” za lata 2013 i 2014. Warto dokładnie przeanalizować zapisane w niej kwoty. Od nich zależy nasza emerytalna przyszłość.
istotne.pl pieniądze, zus

Od czerwca rozpoczęła się wysyłka „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. Dokument otrzymają ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., posiadający indywidualne konta w ZUS. Informacja dotyczy zbiorczo dwóch lat: 2013 i 2014.

Dowiemy się z niej o wielkości zwaloryzowanego kapitału początkowego, jeżeli oczywiście pracowaliśmy przed 1999 r. i złożyliśmy wcześniej wniosek o wyliczenie kapitału. Z „Informacji o stanie konta…” dowiemy się również, ile mamy zgromadzonych na koncie zwaloryzowanych składek emerytalnych.

Dalej przedstawione są niezwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne za lata 2013 i 2014, w rozbiciu na poszczególne miesiące. ZUS przekazuje nam również informacje o środkach zewidencjonowanych na naszym subkoncie, czyli w ramach II filaru w ZUS. Tu składki przedstawione są w rozbiciu na te, które pracodawca (czy też my sami, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą) powinien opłacić, i te, które faktycznie opłacił.

Podobne rozbicie jest przedstawione w odniesieniu do składek na otwarte fundusze emerytalne. „Informacja o stanie konta…” ukazuje również subkonto po waloryzacji. Wyczytamy z niej, o ile wzrósł stan naszego subkonta po przelewie 51,5 proc. środków z naszego rachunku w OFE, który miał miejsce w lutym 2014 r.

Osoby, które do 31 grudnia 2014 r. ukończyły 35 lat, w korespondencji z ZUS znajdą również informację o wysokości hipotetycznej emerytury, przysługującej ze środków zgromadzonych na koncie ZUS w I filarze. Rzecz ważna: do hipotetycznej emerytury nie są wliczone składki z subkonta i OFE. Hipotetyczna emerytura przedstawiona jest w dwóch wariantach. Pierwszy to kwota emerytury, jaką byśmy uzyskali w wieku emerytalnym w oparciu o dotychczas zgromadzone na koncie składki i kapitał początkowy. Drugi to symulacja, jak wyglądałoby nasze świadczenie, gdybyśmy pracowali aż do osiągnięcia wieku emerytalnego i co miesiąc odprowadzali średnią wysokość składki z dotychczasowych lat naszej pracy.

Do przesyłanej przez ZUS korespondencji dołączony będzie pomocny załącznik, który szczegółowo opisuje poszczególne pozycje z „Informacji o stanie konta…”.

Wszystkich zainteresowanych dostępem do swojego konta w ZUS na co dzień, na bieżąco, warto zaprosić do rejestracji profilu na Platformie Usług Elektronicznych: www.pue.zus.pl.

Emilia Nowakowska, rzeczniczka prasowa Oddziału ZUS w Legnicy/ii